VEST INVEST AS

 

LEDIGE LOKALER

Kontor  - ledig kontor i kontorfellesskap
Vi har ledig 22 m2 kontorlokaler i 3. etg. i Kirkegaten 5. Midt i Stavanger sentrum. 
Les mer.

.

 Vest Invest AS eier og forvalter næringseiedommer og leiligheter, i tillegg forvalter vi eiendommer for andre. Porteføljen er på ca. 6.000 m2 med hovedfokus på Stavanger sentrum, Hillevåg og Sandnesområdet.

Vi forvalter en variert portefølje næringseiendommer, som i dag benyttes til kontor, industri, dagligvarehandel, butikk og lager.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om våre ledige lokaler.


Kontaktperson:
Erik Dagestad
Mobil: 930 80 882
E-post: erik@vestinvest.no

 

Vest Invest AS • M: 930 80 882 • Org.nr. 979 319 886